SPIN (Squash Personal Identification Number)

U cilju povećanja efikasnosti i obezbeđenja bolje usluge za igrače, WSF je uvela međunarodnu sportsku dozvolu po ugledu na mnoge druge sportove.

U skladu sa tim, svi igrači koji žele da igraju na:
– svim svetskim individualnim i timskim prvenstvima,
– regionalnim prvenstvima,
– Tour događajima,
– juniorskim takmičenjema
kao i drugim događajima na svim nivoima i nezavisno od uzrasta, treba da budu registrovani.
Jednokratnom uplatom od 10 GBP na račun WSF, SPIN (Squash Personal Identification Number) postaje aktiviran. Igrači će tada biti obezbeđen sa trajnom licencom i može učestvovati na svim turnirima pod pokroviteljstvom WSF.

Da biste izvršili registraciju i dobili svoj SPIN, potrebno je da kliknete na ovaj link i ispunite registracioni formular.

Osim učešća na turnirima, SPIN će vam omogućiti i pohađanje kurseva različitih edukativnih kurseva pod pokroviteljstvom WSF. Najpopularniji kurs je kurs za skvoš trenere koji se svake godine održava u klubu SquashLand. Aplikaciju za kurs možete popuniti na ovom linku.